Naručite telefonom 063/551-333
Profil Cart 0

Prijava

Nisi registrovan?

Registracija

Odluka o programu lojalnosti

    Na osnovu člana 36. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019), člana 25. stav 4. Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021) i privredno društvo POKLONI.COM DOO SUBOTICA, ul. Franje Kluza br. 155, 24000 Subotica, Srbija, matični broj: 21300993, PIB: 110116961, broj telefona: 063 551 333 (u daljem tekstu: Kompanija) donosi 

ODLUKU
O ODOBRAVANJU PRODAJNOG PODSTICAJA PRI KUPOVINI ROBA I USLUGA 
U SOPSTVENOJ ELEKTRONSKOJ PRODAVNICI KOJA SE NALAZI NA DOMENU POKLONI.COM
(PROGRAM LOJALNOSTI)


Vrsta prodajnog podsticaja
Član 1

Ova odluka je osnov za ostvarivanje prodajnog podsticaja – programa lojalnosti za potrošače koji u skladu sa članom 5. Uslova korišćenja imaju svojstvo registrovanog korisnika (u daljem tekstu: Registrovani korisnik) elektronske prodavnice koja se nalazi na domenu pokloni.com (u daljem tekstu: Prodajno mesto).

Period važenja prodajnog podsticaja
Član 2

Potrošač stiče pravo na prodajni podsticaj – program lojalnosti utvrđen ovom Odlukom od momenta sticanja svojstva potvrđenog Registrovanog korisnika u skladu sa Uslovima korišćenja, i pravo na prodajni podsticaj ostvaruje za sve vreme trajanja tog svojstva, bez bilo kakvog drugog ograničenja. 

Prestankom svojstva Potvrđenog Registrovanog korisnika, prestaje prodajni podsticaj odnosno učešće potrošača u programu lojalnosti.

Prodajni podsticaj – program lojalnosti se na potvrđenog Registrovanog korisnika primenjuje automatski (počinje i prestaje sa dejstvom po automatizmu), bez potrebe da se Registrovani korisnik posebno prijavljuje odnosno odjavljuje.

Određenje robe/usluge na koju se prodajni podsticaj odnosi
Član 3

Program lojalnosti omogućava potvrđenog Registrovanom korisniku da ostvari popust u iznosu od 5% na svu robu koje se nude na Prodajnom mestu, bez obzira da li robu nudi Prodavnica Poklona ili neki drugi trgovac. Popust se ne primenjuje na uslugu dostave.

Isticanje cene
Član 4

Prodavnica Poklona na Prodajnom mestu za svaku pojedinu robu/uslugu jasno ističe cenu bez popusta kao i cenu sa popustom koja se odnosi na potvrđenog Registrovanog korisnika.

Ostvarivanje prava potrošača
Član 5

Potvrđeni Registrovani korisnik ostvaruje sva prava utvrđena Zakonom zaštiti potrošača u punom obimu, bez obzira na ostvarivanje prodajnog podsticaja odnosno učešća u programu lojalnosti. Ostvarivanjem prodajnog podsticaja ni na koji način se ne umanjuju ili menjaju prava Registrovanog korisnika utvrđena Zakonom o zaštiti potrošača i Uslovima korišćenja.

Završne odredbe
Član 6

Prodavnica Poklona zadržava pravo da vrši izmene i dopune odnosno ukidanje ove Odluke u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu, odnosno obaveštenje o ukidanju, objaviti na Prodajnom mestu i/ili poslati e-mail svim potvrđenim Registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka primene. 

Član 7

Ova Odluka počinje da se primenjuje osmog dana od dana objavljivanja na Prodajnom mestu.

Član 8

Svaki odštampani primerak ove Odluke proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

 

U Subotici, doneto dana: 10.10.2022. godine, objavljeno dana: 10.10.2022. godine, stupa na snagu dana: 18.10.2022. godine

POKLONI.COM DOO SUBOTICA

Viber